Подaци о зaводу

Назив:
“ ЗАСТАВА”- ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА,
КРАГУЈЕВАЦ, КОСОВСКА БРОЈ 4.
Скраћени назив:
"ЗАСТАВА - ЗЗЗР", д.о.о., Крагујевац 
Директор:
Милинка Тодоровић Баралић, дипл.правник
Статус:
"ЗАСТАВА - ЗЗЗР", д.о.о., Крагујевац је у државној својини и обухваћен је палном мреже државних здравствених установа. Активности на регистрацији Завода у статусу државне здравстене установе су у току."
Седиште друштва:
Крагујевац, Косовска број 4
Телефон:
034/323-499; 617-0275
Fax
034/323-175
ПАК 551569
E-mail
Шифра основне делатности:
86.21 – Општа медицинска пракса  
86.22 – Специјалистичка медицинска пракса 
86.90 –  Остала здравствена заштита  
  • Медицина рада
  • медицинска рехабилитација 
Број запослених:
194 - на неодређено 
19 - на одређено
РАДНО ВРЕМЕ:

07.00 - 20.00


 
МЕДИЦИНА РАДА:
 
Радним данима и суботом 07.00 - 14.30