- Локацијски, "ЗАСТАВА – ЗЗЗР" д.о.о., смештен је на три пункта на територији Града Крагујевца.

- Највећу површину око 6.354 м2 заузима главни објекат ЗАВОДА , који се налази у улици Косовска бр. 4, непосредно поред објекта ПРЕДУЗЕЋА ФИАТ АУТОМОБИЛИ СРБИЈА , д.о.о., у коме су и смештени готово сви организациони облици у целини или већем делу, осим здравствене станице Филип КљајићI.
 
- Здравствена станица Филип Кљајић са пратећом мањом лабораторијом смештен је на локацији у близини Индустријске зоне , у посебном објекту, величине око 500 м2 у Улици Драгослава Срејовића 56 са амбулантом лоцираном непосредно поред некадашњег Предузећа за прераду меса "Црвена Звезда" у посебном објекту величине 200 м2, (у власништву Завода ½) у улици Милице Миљојковић бб.

- У погледу техничке опремљености ЗАВОД располаже комплетном медицинском опремом за дијагностику веома широког спектра болести, као и комплетном опремом која је прописана за обављање послова из дефинисане делатности.