ЗАВОД је основан 1958. године, и до 1970 г. ради као здравствена станица Застава. У периоду 1970-1978 г. ради као Диспанзер за медицину рада.
1978. г. постаје Завод за медицину рада и самостално ради до 1988. године. Од 1988. г. Завод за медицину рада послује у оквиру пословног система ЗАСТАВА све до 2015. г. када постаје својина Републике Србије.
2018. г. након низа активности оснивачка права над Заводом за здравствену заштиту радника Застава преузима Град Крагујевац.