У области Медицине рада ЗАВОД обавља:
 
1. Претходне лекарске прегледе и периодичне лекарске прегледе радника који раде на радним местима са повећаним ризиком

2. систематске лекарске прегледе

3. циљане прегледе

4. прегледе са издавањем лекарског уверења за рад: при заснивању радног односа, при промени радног места, за упис у школу или факултет, лекарска уверења на лични захтев, захтев суда и државних органа
5. прегледе са издавањем лекарског уверења за возаче аматере

6. прегледе за издавање лекарског уверења за возаче професионалце и периодични прегледи возача    професионалаца

7. обука возача и кандидата за возаче из прве помоћи

8. обука запослених за пружање прве помоћи

9. едукација запослених о ризицима на радном месту и мерама здравствене заштите

10. промоција здравља на радном месту у односу на Акт о процени ризика, промоција здравих стилова живота, едукација радника...

11. периодични преглед радника који раде у зони зрачења (јонизујућег и нејонизујућег)

12.  комисијске оцене здравственог стања за: оцену радне способности (промена радног места), проценат телесног оштећења, за решавање стамбеног питања, за надокнаду штете због последица повреда на раду и проф. обољења, за професионалну орјентацију и селекцију, за усвајање деце и хранитељство

13. лекарско уверење за држање и ношење оружја
Контакт телефон: 034/6170251

E-mail: medrada@zzzrkg.rs