КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

  • Др Татјана Миљковић, специјалиста гинекологије и акушерства, шефица одељења за гинекологију - председница;
  • Др Биљана Јевремовић, специјалиста психијатрије - заменица председнице;
  • Др Љиљана Симовић Томовић, др медицине - чланица;
  • Др Ивана Џудовић, др медицине - чланица;
  • Владимир Јовановић, виши медицински техничар - члан;
  • Ивана Стефановић, виша медицинска сестра - чланица;
  • Весна Димитријевић, виша медицинска сестра - чланица.