Комисија за одобравање предлога програма континуиране медицинске едукације

Задатак Комисије је да одобрава предлоге програма КМЕ који се упућују од стране ЗАВОДА Здравственом савету Републике Србије ради акредитације, сагласно позитивним прописима.

  • Др Биљана Јевремовић, спец. психијатрије, председница Комисије
  • Ема Раичевић, специјалиста токсикологије, члан
  • Наташа Кордик, дипломирани психолог, члан
  • Невена Васовић, социјални радник, члан
  • Др Ивана Џудовић, доктор медицине, члан
  • Марија Милетић, виши медицински техничар, члан
  • Александра Смоловић, виши медицински техничар, члан