Руководећи тим

ДИРЕКТОРКА

Др Нада Миловановић, специјалиста социјалне медицине

ПОМОЋНИЦА  ДИРЕКТОРА

Др Велина Петковић, субспецијалиста алерголог

Главна сестра ЗЗЗ3Р

вмс Данијела Богдановић
Image
Др Нада Миловановић, директорка


Радно искуство:

 • Директорка Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац од 27.05.2022. године
 • ВД директора Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац од 09.10.2021. године
 • Члан првостепене лекарске комисије РФЗО - Филијала у Крагујевцу од октобра 2020. године и надзорник осигурања од маја 2021. године
 • Помоћница директора за медицинске делатности Дома здравља Крагујевац од јула 2015. године до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу)
 • Шефица одељења плана, анализе, здравствене статистике и социјалне медицине са информатиком од 2011-2015. године
 • Шефица одсека здравствене статистике у Дому здравља Крагујевац од 2010-2011. године
 • Доктор на специјализацији из области социјалне медицине 2006-2009. године
 • Доктор медицине у Служби опште медицине - огранак Бресница од 2003-2006. године
 • Доктор медицине у Служби за хитну медицинску помоћ, која тада организационо припада Дому здравља Крагујевац, од 1999-2003.године
 • Доктор медицине у Дому здравља Лапово од 1997-1999. године
 • Oбавезан лекарски стаж у Здравственом центру „Др Михаило Илић” од 1996-1997. године

Чланство у стручним органима/комисијама/тимовима:

 • Чланица Тима за безбедност жена и девојчица у јавном простору града Крагујевца
 • Члан Скупштине Црвеног крста Крагујевац за мандатни период 2022-2026. године
 • Чланица Радне групе за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града Крагујевца за период од 2022-2024. године
 • Члан Иницијалне радне групе за област палијативне неге (као повремене радне групе Савета за здравље града Крагујевца)
 • Чланица Савета за здравље града Крагујевца
 • Чланица Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Крагујевца
 • Чланица Кризног штаба Дома здравља Крагујевац (март-октобар 2020. године - прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу), и решењем директора установе, именовано лице које је вршило контролу над спровођењем противепидемијских мера у Дому здравља Крагујевац
 • Чланица Савета за родну равноправност града Крагујевца (од јула 2021. године)
 • Чланица Савета за популациону политику града Крагујевца (од септембра 2020. године)
 • Чланица Комисије за родну равноправност (стално радно тело Градског већа) и чланица радног тима за израду ЛАП-а града Крагујевца за период 2019-2020. године
 • Спољашњи оцењивач Агенције за акредитацију здравствених установа Србије - од септембра 2017. године
 • Чланица Стручног колегијума Дома здравља Крагујевац (стручни орган у установи)
 • Председница Комисије за унапређење квалитета рада Дома здравља Крагујевац (стручни орган у установи) у периоду 2014-2019. године и од 2019. године до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО - Филијала у Крагујевцу)VD
 • Чланица Етичког одбора Дома здравља Крагујевац (стручни орган у установи), у два мандата, до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу)
 • Вођа Тима за управљање информацијама од 2010. године (акредитациони период од 3 године); 2015. године када је Дом здравља Крагујевац реакредитован на период од 7 година (максималан број година)
 • Лице са највишим степеном приступа Сервису јавног здравља (СЈЗ) при Институту за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут (до преласка у РФЗО –Филијла у Крагујевцу)
 • Лице за медијацију са Саветницом за права пацијената (до преласка у РФЗО-Филијала у Крагујевцу)
 • Координатор за фармаковигиланцу у Дому здравља Крагујевац од маја 2015. године до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО)
 • Чланица Комисије за унутрашњу проверу квалитета стручног рада у Дому здравља Крагујевац (2019-октобар 2020. године)
 • Чланица Тима за превенцију родно заснованог насиља Дома здравља Крагујевац у периоду 2016-октобар 2020. године (прелазак у РФЗО-Филијала у Крагујевцу
 • Координација спровођења организованих скрининга у Дому здравља Крагујевац од децембра 2012. године до октобра 2020. године (прелазак у РФЗО) и заменица координатора за спровођење скрининга на карцином дебелог црева (децембар 2012. године-2017. године)
 • Координација спровођења активности у сарадњи са Руском Хуманитарном Мисијом, август 2019.године
 • Координатор активности на терену у вежби „Србија 2018” (октобар 2018.године) која је реализована кроз сарадњу Евроатланског центра за координацију активности одзива у случају катастрофа и Министарства унутрашњих послова
 • Чланица радне групе за израду Плана јавног здравља града Крагујевца за период 2018-2025. године
 • Чланица Комисије за здравствено-превентивни рад Црвеног крста Крагујевац у мандатном периоду 2018-2022.године
 • Чланица радне групе за израду Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за период 2017-2020. године
 • Вођа менаџерског тима за израду Стратешког плана Дома здравља Крагујевац за период 2017-2021. године
 • Чланица Комисије за унутрашњи надзор у Дому здравља Крагујевац (2010-2011. године)

Образовање:

 • Мастер академске студије - Менаџмент у систему здравствене заштите; тема Мастер рада : „Квалитет здравствене заштите и задовољство корисника и запослених у Застава Заводу за здравствену заштиту радника Крагујевац“
 • Специјализација из области социјалне медицине на Медицинском факултету у Крагујевцу 2009.године
 • Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу 1996.године
 • Прва крагујевачка гимназија 1988. године
 • Основна школа „Милутин и Драгиња Тодоровић” 1984.године
Image
Др Велина Петковић, помоћница директораРадно искуство:

 • Обавезни лекарски стаж у Дому здравља Крагујевац 1987. године
 • Доктор медицине у Застава Заводу за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, здравствена станица Црвена Звезда 1988-1990. године
 • Доктор медицине на специјализацији медицине рада 1991-1994. године
 • Доктор специјалиста медицине рада у Застава Заводу за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, здравствена станица Црвена Звезда 1995-1999. године
 • Доктор медицине на субспецијализацији из алергологије 2000-2004. године
 • Доктор субспецијалиста алергологије од 2004. године
 • Заменица директора Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, од 2013-2018. године
 • Помоћница директора за медицинске делатности Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, од јануара 2024. године

Чланство у стручним органима/комисијама/тимовима:

 • Председница Комисије за унапређење квалитета рада Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, 2011-2013. године
 • Чланица је Етичког одбора Застава Завода за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, (стручни орган у установи) од 2018. године
 • Чланица је Комисије за здравствено - превентивни рад Црвеног крста Крагујевац од 2022. године
 • Чланица је председништва ОП Српског лекарског друштва Крагујевац од 2023. године

Образовање:

 • Основну школу је завршила у Крагујевцу 1977. године
 • Прву крагујевачку гимназију је завршила 1980. године
 • Медицински факултет је завршила  на Медицинском факултету у Београду - одељење у Крагујевцу, 1986. године
 • Обавезни лекарски стаж је обавила у току 1987. године у Дому здравља у Крагујевцу
 • Од 1988. године ради као лекар у Застава Заводу за здравствену заштиту  доо Крагујевац
 • Специјализацију медицине рада завршила је на Медицинском факултету у Београду 1994. године
 • Субспецијализацију из алергологије је завршила 2004. године на Медицинском факултету у Београду
 • Од 2012. године је носилац стручног признања Примаријуса, са преко 30 објављених научних радова
Image
вмс Данијела Богдановић, главна сестра Завода


Радно искуство:

Запослена у Застава Заводу за здравствену заштиту радника доо Крагујевац од 2000. године. У руководећем тиму је од 2005. године.

Обављала следеће послове:

 • Надзорна сестра у Диспанзеру I
 • Главни медицински техничар у Сектору стоматологије
 • Главни медицински техничар у Служби за општу медицину и гинекологију
 • Главна медицинска техничар Службе за специјалистичко консултативну делатност
 • Главна сестра Завода од 2016. године
 • Потпредседник Савеза удружења здравствених радника Шумадијског округа
 • Координатор за болничке инфекције у Заводу


Образовање:

 • Средња медицинска школа у Крагујевцу „Сестре Нинковић“ - 1994. г.
 • Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја - 2008. г.