1. Одржавање хигијене у здравственој установи: https://www.youtube.com/watch?v=5K9QoZTbOjQ

2. Основни принципи чишћења у здравственој установи: https://www.youtube.com/watch?v=xRfeYvAfhZM

3. Опрема и средства за чишћење у здравственој установи: https://www.youtube.com/watch?v=PRPsfgl4JhE

4. Начин и учесталост чишћења у здравственој установи: https://www.youtube.com/watch?v=K0QnudlZ5qc

5. Пример чишћења операционе сале у здравственој установи: https://www.youtube.com/watch?v=2E5vLcGYOFM

6. Пример чишћења болесничке собе: https://www.youtube.com/watch?v=GosZMWyzYrk

7. Пример чишћења тоалета: https://www.youtube.com/watch?v=i1a9DzYESR4

Батут приручник - Одржавање хигијене у здравственој установи